Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed en Breakfast “Dreumelse Waard”.

Bed & Breakfast “Dreumelse Waard” hanteert de onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1. Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Dreumelse Waard”, Waaldijk 44, 6621 KH te Dreumel.
 • De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en worden op verzoek van de gast toegezonden bij de reservering. 
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gebruikers. 
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. 

2. Reservering en bevestiging verblijf B&B

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com of Bed en Breakfast Nederland worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed en Breakfast “Dreumelse Waard” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. (uitzondering hierop is een reservering via Booking.com; deze is direct definitief)
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. 

3. Reservering en bevestiging groepsarrangementen

 • De overeenkomst tot dienstverlening kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. 
 • De inhoud van de overeenkomst tot dienstverlening komt in overleg tussen de eigenaar en de dienstnemer tot stand. Een groepsarrangement kan zijn: een High Tea, een vergaderarrangement, lunch voor groepen (minimum van 6 pers en maximum van 20 pers.) of in overleg zijn er ook andere activiteiten te reserveren.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.

4. Betaling verblijf & groepsarrangement

 • De kosten van het verblijf of groepsarrangement in B&B “Dreumelse Waard” dienen uiterlijk bij vertrek cash of per pin/creditcard te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. De factuur dient vervolgens binnen 14 dagen te worden voldaan. 
 • Bij een meerdaagse reservering voor het verblijf in onze B&B “de Dreumelse Waard”  hanteren wij een aanbetaling van 20% van de volledige factuur. 

5. Annulering en no show 

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. 
 • Tot 48 uur voor aankomst kunt u uw reservering voor uw verblijf in het B&B kosteloos annuleren. 
 • Voor de wijziging van een groepsarrangement hanteren wij een termijn van 3 dagen voorafgaand aan de datum waarop het arrangement plaatsvindt. Bij wijziging na eerdergenoemde termijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 • Voor de annulering van een groepsarrangement hanteren wij een termijn van 7 dagen voorafgaand aan de dag waarop het arrangement plaatsvindt. Indien u na het termijn van 7 dagen het groepsarrangement annuleert brengen wij het volledige bedrag in rekening. 

6. Aansprakelijkheid. 

 • Alle risico’s m.b.t het verblijf in B&B en Theehuis “Dreumelse Waard” zijn voor rekening van de gasten.
 • Beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B en het Theehuis.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 • De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. 
 • Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht. 

7. Gebruik faciliteiten B&B “Dreumelse Waard”.

 • Er zijn een aantal fietsen voor gasten beschikbaar. Gebruik van deze fietsen is kosteloos en op eigen risico. Verlies of diefstal van de fiets en/of onderdelen wordt in rekening gebracht bij de gebruiker.
 • De B&B beschikt over een Hottub. Hier, kan op verzoek van de gasten, gebruik van worden gemaakt. Gelieve dit bij uw reservering aan te geven. Gebruik van de Hottub is op eigen risico.